double fdim (double x   , double y);
   float fdim (float x   , float y);
long double fdim (long double x, long double y);
   double fdim (Type1 x   , Type2 y);    // additional overloads


fdim القيمة الموجبة للفرق بين رقمين (Positive difference)

القيمة الموجبة للفرق بين رقمين x-y اذا كانت x>y وغير ذلك يكون الناتج صفراالمعطيات
 • الرقم الأول x
 • الرقم الثاني y


مثال

  /* fdim example */
  #include <stdio.h>   /* printf */
  #include <math.h>    /* fdim */

  int main ()
  {
  printf ("fdim (2.0, 1.0) = %f\n", fdim(2.0,1.0));
  printf ("fdim (1.0, 2.0) = %f\n", fdim(1.0,2.0));
  printf ("fdim (-2.0, -1.0) = %f\n", fdim(-2.0,-1.0));
  printf ("fdim (-1.0, -2.0) = %f\n", fdim(-1.0,-2.0));
  return 0;
  }

المخرجات

fdim (2.0, 1.0) = 1.000000
fdim (1.0, 2.0) = 0.000000
fdim (-2.0,-1.0) = 0.000000
fdim (-1.0,-2.0) = 1.000000


أنظر أيضا
fmaxايجاد القيمة الأكبر بين رقمين
fminايجاد القيمة الأصغر بين رقمين